Máy cắt trung tâm gia công nhôm ALCOR – I

  • Lưỡi cắt 550 mm
  • Công suất Motor Lưỡi cắt 3Kw-4HP
  • Hành trình cắt dọc truc X min 270 mm
  • Hành trình cắt dọc truc X max 3000 mm
  • Hành trình cắt ngang trụcY min 30 mm
  • Hành trình cắt ngang trụcY với 45 độ max 150 mm

Call Now